Föreläsningen som läranderesurs har en lång tradition inom akademin. Ett självklart val när vi har ett givet innehåll att förmedla. Det ställer stora krav på den föreläsande läraren. Man ska kunna leverera en poäng, disponera sin tid, använda retoriska grepp och använda röst och rum på ett klokt sätt. Puh.

Samtidigt har Malmö högskola en uttalad vilja om studentaktivt lärande. Hur skapar vi dialog i föreläsningen? Hur använder vi föreläsningen som en del i en studentaktiv lärandemiljö?

  • Photo 2013 11 25 11 28 46
  • Photo 2013 11 25 11 28 53

Med det sagt bjuder jag dig välkommen att delta i workshopserien Föreläsningen som läranderesurs i AKLs regi under hösten 2014. Vi ses den 28/10, 4/11, 11/11, 18/11 kl 13.15-16.00 i C526 – plan 5 i orkanenbiblioteket.

Serien är öppen för alla och även om det finns en naturlig progression i vårt gemensamma arbete är det möjligt att delta i någon eller några av träffarna eftersom den gemensamma processen fortlöpande kommer att dokumenteras. Jag ber dig dock att fylla i en anmälan för att jag ska kunna överblicka deltagarantalet.

Jag vill anmäla mig!

Välkommen! //Mikael Björk, pedagogisk utvecklare, AKL