På denna sida har vi samlat tidigare projekt som på olika sätt kan relateras till utmaningsbaserat lärande och samverkan:

Se erfarenheter av införandet av utmaningsbaserat lärande och arbetssätt inom högre utbildning. 

Se hur unga skapar innovationer för Malmös Miljonprogramsoråde och i samarbete med tidigare Hyllie stadsdelsområde

https://mah.se/Samverkan/Pagaende-samarbeten/Entreprenorskap-inom-hogreutbildning/