UBL Pedagogiska exempel

Här finner Du konkreta exempel på hur UBL kan användas i undervisningssituationer:

https://www.falkenberg.se/1/kommun–politik/dialog-och-synpunkter/bloggar/blogg-for-skola-2014/blogg-blogg-for-skola-2014/2014-11-24-larare-och-elever-tar-sig-an-utmaningar..html#.VvI_s_MV_nN

http://www.settdagarna.se/Konferens/Programpunkter/Utmaningsbaserat-larande-i-praktiken-challenge-based-Learning

http://www.glokala.se/content/index.php?limitstart=64

http://www.skanesforeningar.se/?p=425

http://www.apple.com/br/education/docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf

https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7080.pdf

http://www.challengebasedlearning.org/pages/welcome

Har Du egna exempel? – välkommen att höra av dig