Utmaningsbaserat lärande intro

Foto: Chris Jones/Flickr, https://www.flickr.com/photos/stopherjones/
Foto: Chris Jones/Flickr, https://www.flickr.com/photos/stopherjones/

Välkomna till Malmö högskolas kunskapsportal för Utmaningsbaserat lärande! Denna portal har möjliggjorts som ett en del av ett utvecklingsprojekt mellan Tillväxtverket och elva högskolor/universitet.

Här finner Du artiklar, pedagogiska exempel och filmer som på olika sätt handlar om Utmaningsbaserat lärande.  Ett särtecken för Utmaningsbaserat lärande är att de det rör sig om ett lärande som syftar till att utveckla handlingskompetenser, i syfte att lösa olika typer av samhällsutmaningar.  Tvärvetenskaplighet, kritiskt tänkande och nytänkande är andra egenskaper som kännetecknar ett utmaningsbaserat perspektiv på lärande. Det karakteriseras vidare av att det är studenterna som är de som definierar vilka utmaningar som de ämnar arbeta med under undervisningen.