Stödstrukturer saknas

Strategi2020 talar om ”nya medier” för effektivare lärande och kunskapsdelning. I workshopserien kring It & lärande som gått under september månad möter jag undervisande lärare som vill utveckla sin undervisningspraktik. Som vill omfamna dessa nya medier och använda dem för att bygga stimulerande lärandemiljöer. Som närmar sig den nya tekniken nyfiket och med öppna armar.

buildingDe inser att de nya medierna kan stötta den kreativa, studentaktiva lärandemiljön. De nya medierna kan underlätta planering och administrativa kurssysslor. De nya medierna kan verka som ett kommunikationsverktyg mellan akademien och det omgivande samhället.

Det finns en grupp medarbetare som har goda tekniska färdigheter både vad gäller mjuk- och hårdvara, men som behöver stöd för att hitta vettiga pedagogiska applikationer. Det finns en grupp medarbetare som bubblar av pedagogiska och didaktiska tankar men som inte behärskar tekniken. Det finns en grupp medarbetare som både behärskar tekniken och finner sätt att använda den för att bygga utmanande lärandeprocesser.

Tillbaka till strategin. Malmö högskola har bestämt sig för att de nya medierna ska vara en central del av hur vi bygger våra kurser. Det är troligen ett ställningstagande man inte kommer undan. Hur ska då organisationen kunna stötta lärarna i arbetet med att bygga dessa läromiljöer?

Det behövs resurser för att hitta och sätta sig in i program och appar – på både en teknisk och pedagogisk nivå. Är det kanske dags att rekrytera IT-pedagoger som arbetar tillsammans med personalen? Det behövs stöd i att navigera i juridiken? Vad får och kan vi göra som myndighet och tjänstemän? I ena ändan påbjuds användandet av öppna plattformar och sociala medier. I andra ändan kan vi inte tvinga studenter att teckna avtal med tredje part. Det pratas om att tillgängliggöra kunskapsproduktionen att arbeta med strömmande media som ett sätt att göra lärresurserna oberoende av tid och rum. Men vi är utlämnade till att använda mer eller mindre kommersiella aktörer för att lagra och strömma media. Vissa medarbetare ser sig tvingade att använda privata datorer, telefoner och läsplattor för att kunna vara så mobila som de önskar. För vissa är det en följd av att datorerna som institutionen tillhandahåller inte är tillräckligt kraftfulla för att överhuvudtaget arbeta med strömmande medier.

Malmö högskola har gott om personella resurser som med skicklig nyfikenhet står i startgroparna för att använda dessa nya medier i utvecklingen av ett livslångt lärande. De väntar tålmodigt på en organisation som ska stötta dem i detta arbete.

Foto: StatueLibrtyNPS och Jussi Pavo på flickr

It & lärande: Inventera behov

Under första träffen i workshopserien kring It & lärande arbetade deltagarna med att inventera och precisera vilka behov som finns i förhållande till Strategi2020s tal om ”nya medier”.

[quote]

Malmö högskola ska ligga i framkant genom att utnyttja informationsteknik och de nya mediernas möjligheter, till ett effektivare lärande och för gemensamt kunskapsutbyte.

Strategi 2020

[/quote]

Tanken är att utveckla sin kompetens som beställare. Att kunna beskriva sina idéer och behov för att ”ett effektivare lärande” ska kunna ske. Snarare på en pedagogisk än teknisk nivå. Vad är det vi vill skapa i lärandemiljön? Sen kanske inte det är den enskilde läraren som ska behöva hitta tekniska lösningar eller applikationer för att genomföra idén.

Photo 2013-09-05 11 16 48Idéerna och behoven preciserades genom tankekartor och muntliga presentationer. Dessa gavs sen digital form genom video eller foto och publicerades antingen via Twitter eller Instagram med taggen #aklitl.

Det finns alla möjligheter att delta i (någon av) seriens återstående träffar. Anmäl dig i så fall på denna länken.

Vilka är dina behov för att möta strategins vilja om ”nya medier”, ”effektivare lärande” och ”kunskapsutbyte”?

Workshopserie: IT & Lärande

Photo 2013-08-02 11 08 56Så sitter jag då här med uppdraget att skapa och leda en workshopserie på temat IT & lärande. De gångna veckorna har gått till att försöka samla digitala verktyg för kollaboration, kunskapsutbyte och dokumentation. Från mina egna erfarenheter inom lärarutbildningen har jag funderat på hur man som lärare kan använda appar och webbapplikationer för att stötta studentaktiva lärandeprocesser. Med mina upplevelser från studentgrupper har jag inventerat vilka tekniska färdigheter som behövs för att överhuvudtaget kunna omfamna de nya mediernas möjligheter.

Sen slog det mig. Det egentligen självklara. Det är inte mina behov som ska stå i centrum. Det är inte mina erfarenheter som ska bilda fonden för arbetet. Jag gick i den klassiska lärarfällan att via mina antaganden skapa en tänkt lärandemiljö. Det är en skön väg för oss med stora kontrollbehov att gå. Att ha vägen utstakad från början. Men det är troligt inte så att alla medarbetare har samma behov, samma tänkta mål eller samma startpunkt.

Men det finns något som vi har gemensamt – Malmö högskolas vilja att skapa en riktning för vår verksamhet genom policydokumentet Strategi 2020. Där kan vi bland annat läsa:

  • Malmö högskola ska ligga i framkant genom att utnyttja informationsteknik och de nya mediernas möjligheter, till ett effektivare lärande och för gemensamt kunskapsutbyte.
  • Malmö högskolas utbildningar ska utgå från studentens lärande genom studentaktiva lärandeformer och studenternas aktiva kunskapsutveckling, med syftet att utveckla kompetenser som är efterfrågade i det globala samhället.

Idéer om att vi ska använda nya medier. En vilja att studenter ska ges en möjlighet att konstruera sin egen kunskap. För min del skapar det utmaningar och trösklar som jag i nuläget inte äger kompetens eller erfarenhet att helt hantera.

Om jag ändå delar med mig av några av de tankar jag haft på idéstadiet så får ni en bild av var jag befinner mig och hur mina förkunskaper ser ut.

  • Jag stöter på lärandemål som nämner att studenterna ska göra ”en digital presentation”. Vad innebär det?
  • Flera yrken vi utbildar till kräver nån slags IT-kompetens. Vilken är den? Hur kommer den att förändras under studentens yrkesliv?
  • Man kan tänka teknik för att stötta lärandemiljön. Verktyg för kollaboration. Användande av sociala medier.
  • Man kan tänka digitala verktyg för att underlätta min lärarvardag. Program för visuella presentationer, filhantering, dokumentation och molntjänster.

Workshopserien om fyra träffar i September har således ingen given riktning. Den kommer inledas den 5/9 med att jag leder en workshop för att inventera våra behov, diskutera och problematisera begreppen IT & Lärande och Nya medier. De kommande träffarna ägnas sedan åt att möta de utmaningar vi har identifierat. Det kommer att ske genom en deltagaraktiv, kollaborativ process som fortlöpande dokumenteras. Dokumentationen kommer att publiceras på nätet för de kollegor som inte kan närvara alls eller vid alla träffar.

[box style=”rounded shadow black”]

Med det sagt bjuder jag dig välkommen att delta i workshopserien IT & lärande i AKLs regi under September 2013. Vi ses den 5, 12, 17 och 24/9 kl 9.00-12.00 (ja, prick!) i AKLs lokaler i Orkanen. B121 med ingång från Nordenskiöldsgatan i markplan. För att kunna delta i dokumentationsprocessen ber jag dig ta med bärbar dator (bättre), läsplatta (bra) eller smart telefon (ok). Generellt sett är det oftast smidigare att producera material på dator och konsumera på läsplatta eller telefon.

Serien är öppen för alla och även om det finns en naturlig progression i vårt gemensamma arbete är det möjligt att delta i någon eller några av träffarna eftersom den gemensamma processen fortlöpande kommer att dokumenteras. Jag ber dig dock att fylla i en anmälan för att jag ska kunna överblicka deltagarantalet.

Välkommen! //Mikael Björk, pedagogisk utvecklare, AKL

[button link="https://docs.google.com/forms/d/1VvXY8B93hPCm9rWRxgu03LCPJ16ihSukyJ4OKv2V_bs/viewform" style="medium red rounded" target="_blank"]Jag vill anmäla mig![/button]

[/box]

Vi testade tekniken

testa-tekniken-1Datorer, läsplattor och telefoner i drivor när vi tillsammans erövrade tekniken för att kunna göra våra egna ”flippade” filmer inom ramen för workshopserien kring flipped classroom. Grunden var att försöka använda så vanligt förekommande program och appar som möjligt. Powerpoint, Keynote samt telefonens kameraapp. Om man är villig att lägga en slant hittade några av deltagarna Screencastomatic (för windows & OSX), Screenflow (för OSX) och Doceri för iPad.

Vi talade kort om att använda andras material och hur man ska tänka kring upphovsrätt på sitt eget. Jag tycker att Creative Commons ger en bra inblick i hur man kan tänka kring upphovsrätt.

Till sist – ett smakprov på ett enkelt videoinlägg som producerades på bara ett par minuter av Lotta Nyrén.

 

Hur kan uppkopplade digitala medier bidra till att förstärka studentaktiva moment? Exemplet workshop om kollaborativt lärande

Den 25 april 2013 genomförde vi pedagogiska utvecklare på Centrum för Akademiskt Lärarskap (CAKL) en workshop om och genom kollaborativt lärande. Workshopen var en del av konferensen Öppna lärandemiljöer, vilken i sin tur är en av verksamheterna som sker inom projektet Virtuell lärandemiljö på Malmö högskola. Just kollaborativt lärande menar vi är en av de möjliga och givande mötena mellan IT-understött lärande och studentaktiva arbetsformer, för att försöka söka svar på knäckfrågan: Hur kan uppkopplade digitala medier bidra till att förstärka studentaktiva moment?

Nedan kan du se hur vi gjorde, även tillgängligt här (tycker det blir bättre överblick med alla bilder framme än Slideshare och trycka fram bild för bild, men det är olika i tycke och smak):

1. Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.001

2. Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.002

3.Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.003

4. Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.004

5. Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.005

5. Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.006

6. Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.007

7. Mall ws Kollaborativt lärande, bilder.008

De länkar om kollaborativt lärande som vi erbjöd deltagarna att ta del av innan tillfället var:

 

Introduktion till Flipped Classroom

Idag körde vi första delen i vår workshopserie kring Flipped Classroom. Tolv deltagare gav sig in i denna träff som introducerade idén om det flippade klassrummet och ställde frågan om det är ett arbetssätt som skulle kunna fungera i högskolevärlden. Workshopen i sig var också flippad vilket innebar att deltagarna förberett sig genom att själv informera sig kring vad flipped classroom är eller kan vara. Med detta gemensamma avstamp diskuterades sen fördelar, utmaningar och görbarhet.

Är du sugen på att vara med på någon av de kommande träffarna kan du läsa mer och anmäla dig på denna länk.