Ett par referenser

I samtal om breddad rekrytering, heterogena grupper och akademiskt lärarskap kom jag att tänka på två referenser.

Feministkilljoys där Sara Ahmed bland annat skriver om vithetshav, orättvisor och institutioner såsom de för högre utbildning och Infed.org där bell hooks praktiserande av lärarskap, inklusive referenser till hennes bok Teaching to Transgress, finns omskrivna.