It & lärande: Sociala medier

Den andra träffen i workshopserien kring lärande och it syftade till att skapa en bild av hur lärare kan använda sociala medier som stöd för lärande samtidigt som vi erövrar tekniska färdigheter att använda dessa.Ett av resultaten är att deltagarna publicerade varsin ‘berättelse’ i Storify som svar på några av frågorna som väcktes. Klicka här […]