Hur kan uppkopplade digitala medier bidra till att förstärka studentaktiva moment? Exemplet workshop om kollaborativt lärande

Den 25 april 2013 genomförde vi pedagogiska utvecklare på Centrum för Akademiskt Lärarskap (CAKL) en workshop om och genom kollaborativt lärande. Workshopen var en del av konferensen Öppna lärandemiljöer, vilken i sin tur är en av verksamheterna som sker inom projektet Virtuell lärandemiljö på Malmö högskola. Just kollaborativt lärande menar vi är en av de möjliga och […]