Personliga val och praktisk retorik

Cecilia Olsson Jers höll under Training Camp en workshop kring muntlighet och muntliga examinationer. Hon lämnar en lista för vidare läsning och tips på spännande böcker.