Podcast för att dela erfarenheter kring lärarskapet

Under höstens kurs Akademiskt lärarskap kommer vi att i tillägg till den traditionella kunskapsinhämtningen – dvs litteratur och föreläsningar – använda oss av egenproducerade podcaster. Tanken är att kollegor på Malmö högskola ska kunna dela med sig av och diskutera sina erfarenheter kring lärarskapet. Från AKLs sida blir det ett sätt att arbeta med kursutveckling […]