En session om vetenskaplighet på Malmö högskolas pedagogiska konferens

Idag på Malmö högskolas årliga konferens, är fokus på hur arbetar vi på Malmö högskola med högskolepedagogisk utveckling avseende studenters lärande. Prorektor Cecilia Christersson inledde med att säga att den här dagen mycket handlar om att mötas och att få med sig något. Det här blogginlägget är ett led i att visa vad jag fick med mig, men också öppna upp för att mötas digitalt mellan de som deltog under sessionen kl 10.45-12.00 då vi inte hade utrymme för den där behövliga diskussionen (men också du som känner dig berörd och manad). Vill du finns det också en möjlighet att delta i samtal och diskussion på vår Facebook-sida.

Under vår session presenterades tre olika pedagogiska utvecklingsprojekt:

  • Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande – att generera och granska kunskap, presentatörer: Barbro Bruce, LS och Lotta Andersson, LS, samt Elsa Andersson (student) och Heléne Slivka (student).
  • Förståelse för att arbeta på vetenskaplig grund, presentatör: Stina Stensson.
  • Your place in picture-poetry: Malmö-Macau intercultural exchange
    presentatörer: Malin Glimäng, LS och Björn Sundmark, LS

Det var väldigt olika projekt. När jag lyssnade så hörde jag särskilt olika sätt att förhålla sig till och närma sig vetenskaplighet som generisk kompetens: som evidens, som garant för utvärdering av uppsatser, som start för en process kopplad till kreativitet och sociala medier.

Samspelet mellan studenter och lärare var särskilt tydligt i första projektet, där studenter under presentationer fick frågor från lärare. Studenterna tog särskilt upp värdet av en bra basgrupp och att ett dilemma i yrkeslivet sedan är hur man får med sig sina kollegor i det kritiska tänkandet och vetenskapliga förhållningssättet. Bibliotekarier lyftes fram som viktiga. Metoden Spanarverkstad nämndes, och ytterligare förstärktes av Jessica Zaar. Den genomgående tanken i projektet är att erfarenheter kan hjälpa att motivera vetenskaplighet.

I det andra projektet handlade det om att förbättra utbildningar genom vetenskaplighet. Till exempel hade man skickat ut enkäter till studenterna om vad det innebär med vetenskaplig grund. Utifrån resultaten väckte Stina frågan om vi tränar vi studenterna att imitera? Detta trots att resultaten upplevs som stor kvalitetshöjning av lärarna. Många frågor kring att mäta vetenskaplighet surrade i rummet här, och det var verkligen synd att vi inte hann fördjupa oss.

Det tredje projektet visade på många olika möjligheter för undervisning att jobba med sociala medier och kreativa processer. Vetenskaplighetens betydelse var inte så framträdande. Kanske var den implicit eftersom det gällde ämnet Engelska? Mest var det väl för att tanken med ”PicturePlacePoetry-projektet är ett web-baserat samarbete mellan studenter och lärare  på universitet i Malmö och Macau, där syftet är ”att stödja studenternas interkulturella lärande, gestaltningsförmåga och användande av nya medier för pedagogiska och kreativa ändamål” (Projektrapport).

Som vid många andra tillfällen i akademin blir det för lite utrymme till diskussion. Vi hade knappt en timme på oss till tre projekt. Jag bad därför alla att ställa sig upp och gå till presentatörerna och be dem utveckla, förklara, fördjupa, och kanske ge en kommentar, får att få en möjlighet att närma sin verksamhet med presentatörernas projekt. Det vi missar är att relatera de olika projekten med varandra. Men jag ger en möjlighet här: delta med kommentarer, synpunkter – högt och lågt – vad som helst. 

Vill du som är aktiv på Malmö högskola vara med och göra en idé-workshop med mig om pedagogiska utvecklingsprojekt?

Världen är full av fantastiska, begåvade och roliga människor att samarbeta med. Ofta väljer jag utifrån vem jag känner till, eller frågar någon i min närhet, vilket inte är helt bra sett till demokratiska värderingar om inkludering samt den vikt innovationsforskning lägger på mångfald.

Nu vill jag pröva det här sättet istället, med alla dess brister som finns med bloggar: vem nås egentligen av information, på vilket sätt inbjuds till dialog och samspel etcetera etcetera.

Vill du som är aktiv på Malmö högskola vara med och göra en idé-workshop med mig om pedagogiska utvecklingsprojekt? Det är till Training Camp den 22/8 2013:

Titel: Workshop för att skapa idéer och samarbete inför utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel

Innehåll: Malmö högskola arbetar med att utlysa och dela ut pedagogiska utvecklingsmedel som en del av sitt kvalitetsarbete. För tidigare utlysningar se http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Kvalitetsarbete/Pedagogiskt-utvecklingsarbete/. Den här workshopen är till för dig som vill söka utvecklingsmedel och önskar ha ett sammanhang som stärker dig i idéskapande och möjliga samarbeten med andra.

Du kanske har en tanke om hur ett sådant här tillfälle bör se ut? Du kanske vill pröva någon särskild kreativ process men inte fått sammanhang och möjlighet? Du kanske har något särskilt tema för pedagogisk utveckling som du bara tycker måste finnas i utbildning på Malmö högskola?

Känner du igen dig i det här, kontakta mig genom kommentarer här, eller pernilla.severson@mah.se, eller 0709655439, eller @pernillaseverso