Tankar om heterogenitet

Malmö högskola har en uttalad strategi att möta studenter från grupper som inte traditionellt har sökt sig till högre utbildning. Vi har en vilja att möta olika erfarenheter och låta det bli en styrka i lärandeprocessen. Under kursen Akademiskt lärarskap, 5 hp har vi idag talat om just heterogena grupper. Avstampet i vårt arbete har […]