Nya lärandemiljöer på Gäddan

Utvecklingsprojektet där lärare och studenter är med och designar formella och informella lärandemiljöer i Gäddan fortsätter. Designdelen är avslutad, lärosalarna, som går under arbetsnamnet ”Teaching lab” (sal 523 och 524)  och studentmiljöerna ska färdigställas under våren. Tre workshoppar genomfördes under 2016 med lärare och studenter där de i samarbete med arkitekter diskuterade, gav förslag på […]