Nu är rapporten om lärandemiljön här

Vid lite trevligt fredagsmingel presenterades rapporten om lärandemiljön vid Malmö Högskola. Rapporten innehåller resultat från en enkät som sändes ut till samtliga studenter och lärare 2016.  Syftet med enkäten var att kartlägga studenters och lärares uppfattningar om både undervisnings- och studiemiljön. 1111 studenter och 82 lärare svarade. En majoritet av deltagarna är nöjda med både undervisnings- och studiemiljön. […]