Tankar om heterogenitet

Malmö högskola har en uttalad strategi att möta studenter från grupper som inte traditionellt har sökt sig till högre utbildning. Vi har en vilja att möta olika erfarenheter och låta det bli en styrka i lärandeprocessen.

Under kursen Akademiskt lärarskap, 5 hp har vi idag talat om just heterogena grupper. Avstampet i vårt arbete har varit att lyssna på podcaster med Patricia Staaf och Fredrik Ernstson. Med de tankarna som bas har kursdeltagarna sen skapat gemensamma tankekartor med hjälp av webbverktyget Mentimeter.

Klicka på bilderna för att se tankekartorna i full storlek. Vill du se tankekartorna live på Mentimeter, klickar du här eller här.

Deltagaraktivitet och kunskapsdelning

akl-1

Inom ramen för höstens kursomgång i Akademiskt lärarskap bearbetar kursdeltagarna högskolepedagogiska frågor med utgångspunkt i constructive alignment, arbetsformer, heterogena studentgrupper samt styrdokument. I linje med Strategi2020 experimenterar vi med en modell för att dela kunskap med kollegor och det omgivande samhället.

Alla deltagarnas inlägg samlas under etiketten ”akademiskt lärarskap”. I menyn ovan (Kursresuresurser-Akademiskt lärarskap-Deltagarmaterial) kommer du direkt till alla publicerade inlägg.