Tankar om heterogenitet

Malmö högskola har en uttalad strategi att möta studenter från grupper som inte traditionellt har sökt sig till högre utbildning. Vi har en vilja att möta olika erfarenheter och låta det bli en styrka i lärandeprocessen.

Under kursen Akademiskt lärarskap, 5 hp har vi idag talat om just heterogena grupper. Avstampet i vårt arbete har varit att lyssna på podcaster med Patricia Staaf och Fredrik Ernstson. Med de tankarna som bas har kursdeltagarna sen skapat gemensamma tankekartor med hjälp av webbverktyget Mentimeter.

Klicka på bilderna för att se tankekartorna i full storlek. Vill du se tankekartorna live på Mentimeter, klickar du här eller här.