Balli Lelinge om arbetsformer för likabehandling

Balli Lelinge talar om arbetsformer för likabehandling från sitt perspektiv som förskollärare, specialpedagog och lärarutbildare.