Vill du som är aktiv på Malmö högskola vara med och göra en idé-workshop med mig om pedagogiska utvecklingsprojekt?

Världen är full av fantastiska, begåvade och roliga människor att samarbeta med. Ofta väljer jag utifrån vem jag känner till, eller frågar någon i min närhet, vilket inte är helt bra sett till demokratiska värderingar om inkludering samt den vikt innovationsforskning lägger på mångfald. Nu vill jag pröva det här sättet istället, med alla dess […]