Christel Brost: En fotograf är inte neutral

Christel Brost, pedagogisk utvecklare inom AKL och lärare på K3, medverkar i Sveriges Radio. Ur artikeln: – Studenterna vill ofta ta bilder, inte göra bilder. Men i en bild betyder allt någonting. Här gäller det att vara regissör och få kontroll över hela bildytan. Att bli medveten om vad man väljer och väljer bort är […]