Det dubbelriktade förhållningssättet mellan lärare och student

Foto: flickr, ilhu industries Ett samtal om olika förhållningssätt mellan lärare och student i förhållande till heterogena studentgrupper. Om medarbetarskap, maktrelationer och studenter som resurser i ett ömsesidigt samspel. Av: Marie Kniest och Joakim W Åkesson