Patricia Staaf om heterogena studentgrupper

Patricia Staaf talar om breddad rekrytering och heterogena studentgrupper.