Gunilla Löfström om Bolognaprocessen

Gunilla Löfström samtalar med Mikael Björk om Bolognaprocessen, Constructive Alignment och Malmö högskolas kursplaneanvisningar.