Ett samtal om examination och bedömning

Efter att ha deltagit på en konferens om examination i högskolan talar Mikael Björk med Jutta Baldin, Caroline Ljungberg, Annika Åkerblom och Sara Berglund uppdraget att pröva och bedöma studenters måluppnåelse.