Denna vecka – Sociala medier

SONY DSC

I workshopserien kring It & lärande kommer vi på veckans träff att utforska sociala medier och hur de kan användas för att stimulera en lärandemiljö eller lärandeprocess. Detta med avstamp i deltagarnas önskan av att hitta verktyg för dialog samt behovet att kritiskt diskutera sociala mediers användning i en högskoleutbildning. Fokus ligger fortsatt på Strategi 2020s idé om kunskapsutbyte, öppenhet och studentaktiva arbetsformer. Vi kommer att prova webbaserade applikationer och appar för mobila enheter i en deltagaraktiv och kollaborativ process.

Min ingång tar avstamp i bl.a. Twitter, Storify, Facebook och Todays Meet. Med största sannolikhet kommer andra verktyg att upptäckas och dras in i diskussionen under arbetets gång.

Det finns fortfarande möjlighet att delta på denna och kommande träffar. Läs mer och anmäl dig på denna länken.

Foto: flickr, Ansik

 

It & lärande: Inventera behov

Under första träffen i workshopserien kring It & lärande arbetade deltagarna med att inventera och precisera vilka behov som finns i förhållande till Strategi2020s tal om ”nya medier”.

[quote]

Malmö högskola ska ligga i framkant genom att utnyttja informationsteknik och de nya mediernas möjligheter, till ett effektivare lärande och för gemensamt kunskapsutbyte.

Strategi 2020

[/quote]

Tanken är att utveckla sin kompetens som beställare. Att kunna beskriva sina idéer och behov för att ”ett effektivare lärande” ska kunna ske. Snarare på en pedagogisk än teknisk nivå. Vad är det vi vill skapa i lärandemiljön? Sen kanske inte det är den enskilde läraren som ska behöva hitta tekniska lösningar eller applikationer för att genomföra idén.

Photo 2013-09-05 11 16 48Idéerna och behoven preciserades genom tankekartor och muntliga presentationer. Dessa gavs sen digital form genom video eller foto och publicerades antingen via Twitter eller Instagram med taggen #aklitl.

Det finns alla möjligheter att delta i (någon av) seriens återstående träffar. Anmäl dig i så fall på denna länken.

Vilka är dina behov för att möta strategins vilja om ”nya medier”, ”effektivare lärande” och ”kunskapsutbyte”?