Student Peer Assessment

Lars Bendix på pedagogiskt lunchseminarium
Lars Bendix på pedagogiskt lunchseminarium

Under ett pedagogiskt lunchseminarium, anordnat av Annabella Loconsole, på datavetenskapliga institutionen kom Lars Bendix för att tala om sina erfarenheter av Student Peer Assessment (SPA). Under sin tid på Aalborg universitet kom han i kontakt med SPA och har fortsatt arbeta med metoden, numera på tekniska högskolan i Lund.

SPA innebär att studenter granskar och utvärderar varandras arbete vilket har ett antal fördelar. Lars lyfte fram ett antal argument för metoden från både student- och lärarperspektiv. Ett positivt resultat med metoden är att studenterna får mer återkoppling i sin lärandeprocess. Lärarens begränsningar i att tillmötesgå studentens behov av återkoppling var en av anledningarna till att Lars började experimentera med SPA. En annan anledning till att överväga metoden är, enligt Lars, att den följer och stödjer Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. Studenterna går genom en cykel där de själva experimenterar, observerar, reflekterar och abstraherar. För lärandeprocessen kan det vara viktigare än återkoppling, eller som en av studenterna uttryckte det “Forget about the feedback – I learned much more from assessing another person’s work than from the feedback”.

Whiteboard vid pedagogiskt Lunchseminarium på DV
Whiteboard vid pedagogiskt Lunchseminarium på DV

Effekten av SPA är enligt Lars erfarenhet att studenternas resultat förbättras avsevärt. Nyckelfaktorer för att lyckas med metoden är att välja rätt uppgifter där den används och att sätta begränsningar för återkopplingens omfattning tids-, text- och ämnesmässigt. Den generella typen av uppgift för vilken metoden lämpar sig är en öppen uppgift där det inte finns ett korrekt svar. Så som metoden används i Lars kurser ombeds studenterna spendera 30-40 minuter på aktiviteten vilket förväntas resultera i ungefär 5-6 rader textuell återkoppling. Mängden är hanterbar för lärare och studenter samtidigt som det innebär att studenterna får utrymme att reflektera över andra studenters svar.

För att läsa mer om Lars arbete med SPA finns hans publikationer tillgängliga online. För att använda sig av metoden kan verktyg som peergrade.io underlätta vid ex. beskrivning, kommunikation, fördelning och insamling av uppgift.

Utvalda publikationer från Lars

Lars Bendix, Reflections on the use of Student Peer Assessment, Lärande i LTH, april 2015, tillgänglig online: https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/Laerande_i_LTH/Laerande_i_LTH_blad_29.pdf

Lars Bendix, Extreme Use of Student Peer Assessment, LTHs 8:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 17 december 2014, tillgänglig online: http://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/konferens2014/54_Bendix.pdf

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.