Utmaningsbaserat lärande

Här samlar vi efterhand texter som berättar om utmaningsbaserat lärande. Det kan handla om aktuella projekt, erfarenheter av lärmiljöer och länkar till artiklar och konferenser.

 • Students as partners – Rikard Stjernquist

  Students as partners – Rikard Stjernquist

  I maj reser fem personer från Malmö högskola till Hamilton i Kanada för att delta i en fyra dagars konferens/workshop om “Students as Partners”. De åker dit för att hitta vägar till en högskola där samarbetet mellan lärare, studenter och representanter från tredje part går bortom ett samarbete som bygger på bevarande av traditionella roller […]

 • Resurser för utmaningsbaserat lärande

  AKLs föreståndare, Patricia Staaf, tipsar om resurser för dig som intresserar dig för utmaningsbaserat lärande. Agenda 2010 på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ Mer om Horizon 2020 p EU-kommissionens hemsida https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  …och på Mahs  forskningssidor: http://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Intern-forskningsinformation/Forskarservice/Aktuella-utlysningar/EU-finansiering/Horizon-2020/ Och ytterligare läsning som du kan ladda ner. youth-in-action-keycomp-en European Reference Framework Opening up Education Modernisation of Higher Education Horizon 2020 […]

 • UR-Samtidens sändning om Utmaningsbaserat lärande

  UR-Samtiden om olika perspektiv på utmaningsbaserat lärande

 • Artiklar och publikationer

  Här kan du hitta vetenskapliga och andra typer av artiklar om Utmaningsbaserat lärande. Forskningspublikationer Baloian, N., Breuer, H., Hoeksema, K., Hoppe, U., & Milrad, M. (2004). Implementing the challenge based learning in classroom scenarios. In Proceedings of the symposium on Advanced Technologies in Education. Baloian, N., Hoeksema, K., Hoppe, U., & Milrad, M. (2006). Technologies and […]

 • Video om ett utvecklingsprojekt om entreprenörskap i högre utbildning

  I denna video redovisas några centrala erfarenheter från ett utvecklingsprojekt med syfte att integrera entreprenörskap i högre utbildning

Vad är Utmaningsbaserat lärande?

Pedagogiskt så handlar Utmaningsbaserat lärande om en pedagogik som syftar till att ge fördjupade  kunskaper och metoder för att leda och agera i olika förändringsprocesser. Tvärvetenskaplighet, kritiskt tänkande och nytänkande är egenskaper som kännetecknar ett utmaningsbaserat perspektiv på lärande.  Utmaningsbaserat lärande omfattar andra pedagogiska begrepp och metoder såsom entreprenöriellt lärande (EL) samt Problembaserat lärande (PBL) och s.k. Case-baserad pedagogik.

Hur kan Utmaningsbaserat lärande förstås?

Utmaningsbaserat lärande kan ses som ett förhållningssätt till kunskapsbildning, innefattande olika perspektiv, drivkrafter och sammanhang i vilka kunskap bildas. Som individer påverkas vi i hög grad av våra referensramar, ämnesdiscipliner och traditioner, vilket gör att vi har olika ”glasögon” när vi definierar verkligheten. När olika glasögon möter varandra på ett gränsöverskridande sätt kan ny kunskap genereras, för att möta samhällsutmaningar. Utmaningsbaserat lärande är ett lärande som sker såväl mellan lärare och studenter,  som mellan akademin och samhället i stort.