MahPlay

Fler och fler av oss använder oss av medieformer andra än text i vår undervisning. Är du en av dem så är medietjänsten MahPlay något för dig. Där kan spela in ladda upp film och ljud och styra publiceringen av dem precis så som du vill. MahPlay kan liknas vid en Youtubetjänst men med fler användingssätt anpassade för utbildning. Dessutom har vi full kontroll över upphovsrätt och behörigheter. Alla medarbetare och studenter kan logga in på tjänsten men till en början är det bara personal som kan producera och publicera material. Planen är att även studenterna ska kunna göra det så småningom. Om behovet finns kan vi öppna upp detta för enstaka studentgrupper med speciellt behov av medietjänst redan nu.

På inloggningssidan till MahPlay hittar du ett antal instruktionsfilmer till hur du använder tjänsten, http://play.mah.se

Högskolan har tagit fram ett policydokument för personal (Länk)