Vi i verkstan

Vi som bemannar verkstan behärskar olika områden. Men vårt gemensamma fokus under 2017 handlar om videoverktyget Mah Play och vi har drop-in på olika teman. Vem du än möter så får du hjälp att komma igång med din idé.

 • Mikael Björk

  Mikael Björk

  Mikael intresserar sig för kursdesign, studentaktivt lärande och lärares kommunikativa förmågor.
 • Kristin Persson

  Kristin Persson

  Kristin är en fena på Office 365, Box och allt som har med din telefon och dess appar att göra.
 • Jessica Zaar

  Jessica Zaar

  Jessica har koll på hur du söker information i pedagogiska databaser och gillar att mötas i samtal kring MIK, IKT eller kollaborativt lärande. Tillgängligt lärande för alla!
 • Michael Svedemar

  Michael Svedemar

  Micke är interaktionsdesigner med speciellt intresse för hur vi kan använda vardagsteknik som en del i våra pedagogiska processer.

Från medieverkstaden