Podcast för att dela erfarenheter kring lärarskapet

Under höstens kurs Akademiskt lärarskap kommer vi att i tillägg till den traditionella kunskapsinhämtningen – dvs litteratur och föreläsningar – använda oss av egenproducerade podcaster. Tanken är att kollegor på Malmö högskola ska kunna dela med sig av och diskutera sina erfarenheter kring lärarskapet. Från AKLs sida blir det ett sätt att arbeta med kursutveckling samtidigt som vi närmar oss Strategi 2020s tankar om öppenhet, kollegialitet och nya medier.

Vi är övertygade om att det finns ett värde i att ta del av tankar och erfarenheter – gjorda i den egna verksamheten – knutna till kursens teman.

Vi söker alltså de medarbetare som kan tänka sig att delta i ett samtal kring något eller några av kursens teman. Samtalet kommer att filmas och redigeras för att publiceras i någon av de fyra korta pod- eller vidcaster som ingår som läranderesurs i kursen. Temana är:

Konstruktiv länkning

Hur får man en kurs att hänga ihop? Hur skapar vi trådar mellan mål, arbetsformer och examinationer? Att ge möjlighet för varje student att konstruera sin egen kunskap.

Heterogena grupper

Hur skapar vi möjligheter för alla studenter att delta i Malmö högskolas kurser? Vilken är lärarens roll i att skapa förutsättningar för lärande?

Arbetsformer

Vilka arbetsformer funkar bäst för ett givet lärandemål? När väljer vi workshop? När är det bästa valet föreläsningen?

Styrdokument

Hur påverkas lärandemål och kursdesign av nationella och lokala styrdokument? Hur influerar policydokument såsom Malmö högskolas strategiska plattform hur vi skriver kursplaner och genomför kurser?

Om du är intresserad av att delta i samtalet – eposta Mikael Björk på mikael.bjork@mah.se.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.