Personliga val och praktisk retorik

Cecilia Olsson Jers höll under Training Camp en workshop kring muntlighet och muntliga examinationer. Hon lämnar en lista för vidare läsning och tips på spännande böcker.

[box style=”gray shadow”]

Personliga val på litteratur om praktisk retorik

Backlund, Britt (2000), Talandets lust och vånda. Lund: Studentlitteratur. Här får man ta del av de erfarenheter som några akademiker gjort i sina roller som offentliga talare; före-under-efter

Haraldsson, Peter (1990). Retorik inför publik. Malmö: Liber Ekonomi. Handbok i muntlig framställning. Trevligt och inspirerande framställning.

Hellspong, Lennart (2004), Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Går igenom den teoretiska retoriken. Pedagogiskt uppbyggd.

Holmgren Caicedo, Mikael (2009) Retorik. Malmö: Liber. En liten nätt bok, som är mycket innehållsrik när det gäller modern retorik.

Johannesson, Kurt (1996 o a upplagor), Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts. Troligtvis den bok som på nytt väckte ett allmänt intresse för retorik i Sverige. Boken är redan en klassiker och ger en teoretisk bakgrund.

Karlberg, M & Mral, B (1998), Heder och påverkan. Stockholm: Natur & Kultur. Författarna analyserar ett antal kända tal med originaltexterna bifogade. Samtidigt blir boken en lektion i konsten att argumentera.

Kjeldsen, Jens E. (2009) Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur. Tar upp, förutom den klassiska retorikens betydelse, olika sätt att se på hur bilder och medier övertygar i argumentation.

Lundström, Erland (2000), Talaren, Talet, Lyssnaren. Stockholm: Bilda förlag. En medveten uppdelning mellan talaren, talet och lyssnaren som behandlar samma ämne från tre olika utgångspunkter. Författaren drar paralleller med teatervärlden på ett inspirerande sätt.

Olsson Jers, Cecilia (2012). Klassrummet som muntlig arena- att tala fram sin trovärdighet. Stockholm: Liber. Boken visar hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning. Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter en muntlig framställning.

Pusztai, Istvan (2012). Mod att tala: 160 övningar i retorik. Malmö: Gleerup. Boken är skriven utifrån en 30 hp-kurs för studenter som är oroliga i muntliga sammanhang.

[/box]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.