Övning ger färdighet

Många sjukskötestudenter känner sig osäkra inför sin praktik inom psykiatrin. Detta försöker Charlotta Sunnqvist och hennes lärarkollegor på Institutionen för Vårdvetenskap på Hälsa och Samhälle nu ändra på. Genom ”Den virtuella patienten” får studenterna möjlighet att öva sig på bemötande och att ställa diagnos, före praktiken.

Läs mer

”En kurva säger mer än tusen ord”

Med hjälp av sensorer och en ”datalogger” (en liten handdator med en vätsketålig pekskärm) blir abstrakt kunskap mer konkret och lättare att förstå. I projektet kring ”dataloggers” vill Annette Zeidler göra NO-ämnena roligare och mer intressanta. Hon undervisar blivande lärare på Malmö högskolas lärarutbildning och hoppas att tekniken ska kunna användas från förskoleklass och uppåt.

Läs mer

”Att ta hjälp av äldre studenter var en möjlighet vi gärna ville pröva”

För att öka genomströmningen av studenter på ”svåra” kurser har ett pilotprojekt inom samverkansinlärning genomförts på Lärarutbildningen i Malmö. Som komplement till den ordinarie undervisningen erbjöds studenter inom grundutbildningen i matematik och naturvetenskap ett antal träffar tillsammans med en student som läst kursen tidigare, som utbildats till studieledare. Erfarenheterna är positiva och nu hoppas de inblandade på en fortsättning.

Läs mer