Rum för lärande

-Bnb5c5auwUm0e8uJXqlr6pnC3CA3K-P2nZ-I-r9T6s

I seminarieserien ”rum för lärande” har vi på olika sätt utforskat rummets möjligheter för undervisning och lärande i högre utbildning. Vid det avslutande seminariet samtalade vi med Anna Gunder, pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet. Hon presenterade deras laborativa lärosal och vi diskuterade de möjligheter för lärande som erbjuds där. Samtalet spelades in och du kan följa det här. I diskussionen kom vi även in på så kallade Active Learning Classroom (ALC) som bland andra University of Minnesota arbetar med.

Seminarieserien var tänkt som en mötesplats för oss som är intresserade av lärandemiljöer och olika perspektiv på rum och lärande i högre utbildning. Har du idéer eller tankar om hur vi kan arbeta vidare?

Vårens utbud och höstens kurser

Hej,

under våren 2014 erbjuder Centrum för akademiskt lärarskap flera workshopserier och kurser.

Workshopserier är komplement till de poänggivande kurserna. Workshopserierna består av 2 – 4 tillfällen som kan ses som en helhet eller enskilda aktiviteter och ett sätt att snabbare än i kursform möta behov av kompetensutveckling. Vi föreslår att ett arbetslag går tillsammans för att få bäst effekt och kunna täcka alla delar.

Det är även möjligt att efteranmäla sig till vårens kurser. Nytt för i år är Akademiskt lärarskap – sommarkurs. Kursdatum är: 12 juni – 29 augusti.

Den 15 mars öppnar anmälan för höstens AKL-kurser. Som tidigare sker anmälan via http://antagning.se

Du hittar all information om Centrum för akademiskt lärarskap på vår webbplats. http://mah.se/akl.
Följ gärna vår blogg http://akl.mah.se där du kan lyssna på podcasts och läsa mer om våra aktiviteter.

Vårens AKL-utbud

Under våren 2014 erbjuder Centrum för akademiskt lärarskap följande workshops, seminarier och kurser:

KURSER

Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling, 5hp 
23 april, 20 maj, 16 juni, 28 augusti och 19 september

Akademiskt lärarskap, 5hp
4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 8 april, 22 april 29 april

Akademiskt lärarskap, 5hp Sommarkurs (Öppnar för anmälan 21 februari 2014)
12 juni,13 juni,16 juni. 20 aug, 2 aug, 22 aug i (deadline för examination 29 aug)

WORKSHOPS OCH SEMINARIER

Rum för lärande
24 mars, 31 mars och 7 april

Studenters texter
27 februari, 3 mars, 7 mars och 13 mars

Tillgänglighet på Malmö högskola. När studenten har en funktionsnedsättning 
12 februari , 27 mars och 6 maj

IT & lärande
3 februari, 10 februari, 17 februari och 24 februari

Föreläsningen som läranderesurs 
28 april, 5 maj, 12 maj och 19 maj

Se även: 
Testa dina pedagogiska ideer i det digitala rummet
24 februari, 26 februari och 28 februari

Höstens kurser:

Akademiskt lärarskap, HP601a

Bedömning, HP605a

Perspektiv på forskningsbaserat lärande i  utbildning, HP613a

Problembaserat lärande – Malmömodellen, TV402a

Akademiskt skrivande: att arbeta med studenters texter, HP606a

Våren hos AKL

Under våren 2014 erbjuder Centrum för akademiskt lärarskap följande workshops, seminarier och kurser:

WORKSHOPS OCH SEMINARIER 

RUM FÖR LÄRANDE
24 mars, 31 mars och 7 april

ATT STÖDJA STUDENTERS SKRIVUTVECKLING
27 februari, 3 mars, 7 mars och 13 mars

NÄR STUDENTEN HAR EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING
12 februari, 27 mars och 6 maj

IT & LÄRANDE
3 februari, 10 februari, 17 februari och 24 februari

FÖRELÄSNINGEN SOM LÄRANDERESURS 
28 april, 5 maj, 12 maj, 19 maj

KURSER

ATT ARBETA MED HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTVECKLING, 5 HP
23 april, 20 maj, 16 juni, 28 augusti och 19 september

AKADEMISKT LÄRARSKAP, 5HP
4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 8 april, 22 april 29 april

AKADEMISKT LÄRARSKAP, 5HP SOMMARKURS
23-27 juni samt 18 augusti (deadline för examination 25 augusti)

Deltagaraktivitet och kunskapsdelning

akl-1

Inom ramen för höstens kursomgång i Akademiskt lärarskap bearbetar kursdeltagarna högskolepedagogiska frågor med utgångspunkt i constructive alignment, arbetsformer, heterogena studentgrupper samt styrdokument. I linje med Strategi2020 experimenterar vi med en modell för att dela kunskap med kollegor och det omgivande samhället.

Alla deltagarnas inlägg samlas under etiketten ”akademiskt lärarskap”. I menyn ovan (Kursresuresurser-Akademiskt lärarskap-Deltagarmaterial) kommer du direkt till alla publicerade inlägg.

Aktuella workshops – AKL

Design to Improve Life Education

I över tre år har didaktiker, pedagoger, formgivare och processexperter i Sverige och Danmark arbetat med att utveckla en modell för hur de globala utmaningarna kan vara en meningsfull och engagerande läranderesurs i skolan samt inom offentlig och privat sektor.

Formatet kallas Design to Improve Life Education och har testats i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Sydkorea och Kina med stor framgång.

Nu erbjuds du att lära dig att utveckla hållbara lösningar på globala utmaningar – eller lära andra att göra det!

Tider: 17/10 kl 9-12 och 24/10 kl 9-12.

Mer information och anmälan


Walk the talk – hur aktiv måste jag vara i ett studentaktivt lärande?

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) bjuder in till workshop kring Studentaktiva lärande former.

Tid: 28 november, 9-12 eller 13-16
Plats: Orkanen B121 som är AKL:s lokaler

Under denna workshop diskuteras, gestaltas och problematiseras studentaktivt lärande. Frågor som rör pedagogisk grundsyn diskuteras, olika arbetssätt testas och de egna erfarenheterna används aktivt under workshopen. Frågor kring för VEM man lär sig, HUR man lär sig och VARFÖR man lär sig debatteras. Workshopen börjar med några konkreta exempel på studentaktivt lärande”.

Workshopledare: Pernilla Severson och Aage Radmann

Anmälan dig senast 21 november.

Mer information och anmälan

 

Inbjudan till Workshop: Design to Improve Life Education

I över tre år har didaktiker, pedagoger, formgivare och processexperter i Sverige och Danmark arbetat med att utveckla en modell för hur de globala utmaningarna kan vara en meningsfull och engagerande läranderesurs i skolan samt inom offentlig och privat sektor.

Formatet kallas Design to Improve Life Education och har testats i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Sydkorea och Kina med stor framgång.

Nu erbjuds du att lära dig att utveckla hållbara lösningar på globala utmaningar – eller lära andra att göra det!

Tider: 17/10 kl 9-12 och 24/10 kl 9-12.

Mer information och anmälan

Arrangör: Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)