Flödesschema

Det vi i vår lilla grupp i kursen AKL kommit fram till är: Hur studenten med hjälp av läraren uppnår lärandemålet samt vikten av studentens adoption av och Commitment för lärande målet? Se gärna vår PPT-fil! //Berit, Magnus, Mohammad