About Jessica Zaar

Bibliotekarie som bland annat arbetar med undervisning, pedagogisk utveckling, handledning, samverkan och kontakter mot högskolans olika områden.

Posts by Jessica Zaar: